NJUT AV SKÖNA SEMESTERDAGAR

Allmänna hyresvillkor

1. För enveckashyrning börjar hyrestiden på ankomstdagen kl. 14.00 och upphör kl. 11.00 på avresedagen och hyrestiden är, om inte annat anges, från måndag till måndag.


2. Hyran betalas i förskott med det bifogade bankgirot.


3. Förskottsbetalningen är en tredjedel av hyran och den bör betalas inom en vecka från fakturans datum. Det resterande beloppet förfaller till betalning 6 veckor före hyresperioden börjar.


4. Vid en eventuell avbokning, efter undertecknandet av hyresavtalet, debiteras en avbokningsavgift på 20 euro. Om avbokningen sker 6 veckor före hyrestidens början, debiteras hela hyresbeloppet. Om bostaden kan återhyras returneras hyresbeloppet minus avbokningsavgiften på 20 euro.


5. I hyran ingår bränsle- och elkostnader som uppstår av normal hushållsanvändning.


6. Hyresavtalet omfattar besittningsrätten till bostaden under avtalstiden. Enheten får användas som bostad för hyrestagaren och hans/hennes familj och för högst så många personer som den är avsedd för. Eventuella anmärkningar ska i första hand riktas till stugans ägare inom 5 dagar från hyresavtalets upphörande.


7. Sällskapsdjur såsom hundar, katter eller motsvarande får inte tas med utan hyresvärdens samtycke. Hyresvärdens villkor bör följas.


8. Normal övervakning och städning av bostaden, bastun, båten och tomten hör till hyresgästens förpliktelser under hyrestiden. Bostaden jämte all utrustning bör återlämnas i samma skick som vid mottagningstidpunkten. Överlåtelsen sker på avresedagen kl. 11.00 och under helghyrning på söndag kväll. Hyrestagaren är skyldig att ersätta skador på stugan eller dess lösöre, som har orsakats av hyrestagaren, direkt åt stugans ägare.


9. Om inte annat överenskommes ska hyresgästen ta med sig egna sänglinne, handdukar och sanitetstillbehör.


10. Hyresgästen måste själv meddela värden den exakta ankomsttiden samt avtala om eventuellt behov av att bli mött vid ankomsten och få färdanvisningar.


11. Camping och uppgörande av öppen eld på stugområdet utan ägarens lov är förbjudet.


12. I hyran av en Hummeldal-stuga ingår rätten att fiska på fastighetens fiskevatten som är cirka 55 ha. Fiske med nät är tillåtet för eget behov, 2 st./stuga (minsta maskstorlek 45 mm).


13. Sms-avbokningar accepteras inte.

Berätta om oss för dina vänner

Facebook Twitter 0Share